חדשות

רגיעה במשק? מדד מנהלי הרכש ירד בחודש דצמבר 2019

ינואר 16, 2020

מדד מנהלי הרכש של בנק הפועלים וארגון מנהלי הרכש ירד בחודש דצמבר ב-1.0 נקודות לרמה של 52.8 נקודות. ירידה חלה הן בהזמנות ליצוא והן בהזמנות לשוק המקומי. רכיב התעסוקה מצביע מזה חודשיים על התכווצות בפעילות. מנגד, רכיב תפוקות הייצור עלה ב-1.7 נקודות לרמה של 56.1 נקודות. מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, ירד בחודש דצמבר ב-0.2 נקודות לרמה של 50.1 נקודות. רמת המדד קרובה לגבול המפריד בין התכווצות להתרחבות בפעילות התעשייתית. בארה”ב מתפרסמים שני מדדי מנהלי רכש והם מצביעים עתה על מגמות הפוכות – זה שמשתקלל במדד הגלובלי מצביע על התרחבות והשני (ISM) מראה התכווצות בפעילות. מדדי מנהלי הרכש