חדשות

Start-Up Nation Central ורשות החדשנות: שיעור המועסקים בהייטק ממשיך לעלות וחצה לראשונה את רף ה-9%

פברואר 27, 2020

ניצנים למגמות שיגדילו את היצע ההון האנושי בטווח הארוך: הגדלת מספר בוגרי אקדמיה, קליטת בוגרי הכשרות אלטרנטיביות, גידול בהעסקה מגוונת, המגזר הערבי והחרדי. זאת לצד הימשכות מגמת ה-Offshoring, קיבעון בשיעור הנשים בהייטק והעובדה כי רק 45% מחברות ההייטק קלטו עובדים חסרי ניסיון