דיני עבודה

מנהל תחום בכיר סחר חוץ במשרד החקלאות מבקש לקצר את תקופת הצינון

יוני 4, 2020

אלירז מבקש להיות מועסק בתפקיד מנהל עסקי וגזבר של קיבוץ גלאון. בתפקידו הנוכחי ועל פי הגדרת התפקיד הוא עוסק בין השאר בתחום האחריות על מדיניות הייצוא והייבוא של תוצרת חקלאית טרייה של מדינת ישראל, לרבות בחינה ומעקב אחר השפעת המדיניות על הסקטור החקלאי