משאבי אנוש

הסכמה: הכשרה תאפשר לנציגי ההסתדרות הלאומית להיכנס למשרדי החברה

יוני 28, 2018

הרקע: בבקשה שהגישה ההסתדרות נטען כי הכשרה פוגעת בהתארגנות בכך שהיא מונעת מנציגי ההסתדרות כניסה לחברה. הכשרה בתגובה: החברה מבקשת לפעול בדרך של הידברות באופן שיבטיח את חופש ההתארגנות תוך מניעת פגיעה בעבודה מעבר לסביר כפי שמורה הדין

עמיתים-קרנות-הפנסיה-צילום-גוגל-סטרייט-וייו-מנשה-מישל-
הזירה המשפטית

ייצוגית נגד עמיתים: תביעה לפיצוי בגין הנזקים שהסבו מעשיו של עובד בכיר בחברה לנכסי הקרנות

יולי 13, 2017

טענת התובעים, עמיתים נושאת באחריות ישירה ומוחלטת לכל העוולות והמעשים הפסולים והבלתי חוקיים של יצחק כהן, שהיה אחראי על יישומה של מדיניות ההשקעה בקרנות, ופעל על פי הרשאה, סמכות, כוח ונגישות שניתנו בידו * כהן ושותפיו, נאמר בבקשה, גרפו לכיסם 7.7 מיליון שקל מכספי העמיתים, אלא שסכום זה מהווה חלק קטן בלבד מסך הנזקים

ניהול קופות גמל בעובדים סוציאלים
משאבים- עמוד הבית

ייצוגית נגד עמיתים: מחשבת בחסר את הגמלה בניגוד לפסיקת בית המשפט העליון

מאי 25, 2017

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב נגד עמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות, בטענה להתכחשותה לחובתה ליישם את ההלכה המחייבת (הלכת קוריצקי) שנפסקה בבית המשפט העליון וכפועל יוצא לחשב מחדש את גמלתם של גמלאי הרשות המקומית ועובדיה כמתחייב מההלכה האמורה. בבקשה מצוין, כי הלכת קוריצקי הינה הלכה עקרונית שדנה בניסיונן של הקרנות הוותיקות, בעקבות הרפורמה בשנת 2003, לשנות באופן חד צדדי את היקף התחייבויותיהן כלפי עמיתים אשר עברו מקרן פנסיה ותיקה לפנסיה תקציבית תחת הסדר הקרוי “הסכם רציפות זכויות”. בבקשה נטען, כי הקרנות הוותיקות החלו להעביר את חלקן בגמלאות העובדים שפרשו מהמדינה לאחר חודש אוקטובר 2003 תחת

הזירה המשפטית

ארגון מקבלי גמלה מקג”מ: לחייב את הראל לקיים פוליסת ביטוח קבוצתי שביטלה ב-1 בינואר 2017

מרץ 16, 2017

בתביעה נאמר, כי בדצמבר 2015 הודיעה הראל לארגון, כי לנוכח הכרעה של הפיקוח, לפיה לחברות הביטוח צריכה להיות היכולת להציג בכל עת הסכמה של מבוטח להצטרפותו לביטוח במקרה בו דמי הביטוח או חלקם משולמים בידי המבוטח, לא תחודש הפוליסה. נטען כי אי חידוש הפוליסה באמתלה של אי קיום טפסי הסכמה הוא בניגוד לדין ולמוסכם בין הצדדים