דיני עבודה

ההסתדרות נגד עיריית רעננה: תובעת להקפיא מעבר של 350 עובדי עירייה לתאגיד עירוני

מאי 20, 2020

ההסתדרות: העובדים ששוהים בחל”ת נדרשו לחתום על הסכם המעבר לעמותה, תוך איום מפורש לפיו עובד שלא יחתום תופסק עבודתו לאלתר. תגובת העירייה: המדריכים יעברו להיות עובדי עמותה תוך שמירת רציפות והמשכיות של תנאי העסקתם. העסקתם דרך העמותה תייעל את מערך הספורט