אילוצים להנהלה הבכירה

הרגולטור בביקורת על המוסדיים: פעלו לכאורה בניגוד להוראות, כאשר מועמדים לנושאי משרה ביצעו פעולות שמתפרשות כניהול

נובמבר 26, 2020

רשות שוק ההון: בעקבות מידע שהגיע לידי הרשות, נראה כי במספר מקרים נהגו גופים
מוסדיים שלא בהתאם להוראות חוק אישור מינוי נושאי משרה, כאשר בוצעו על ידי המועמדים
לכהונה פעולות שעלולות לעלות לכדי ניהול בפועל טרם קבלת האישור

No Picture
בטיחות

מהשפעות הקורונה: פחות נבחנים השנה במבחני ההסמכה לסוכני פנסיה וביטוח

יולי 16, 2020

הקורונה משפיעה גם על דור העתיד של סוכני הביטוח, כך לפחות זה נראה ממספרם של הנבחנים בבחינות ההסמכה. ביום חמישי שעבר (2 ביולי 2020) נערכו בחינות ההסמכה לסוכני ביטוח, יועצים ומשווקים פנסיוניים. בבחינות נטלו חלק 1,309 נבחנים, לעומת 1,800 נבחנים בממוצע שנבחנו בבחינות ב-2019. סך הכול נרשמו לבחינות שהתקיימו לפי מתווה מיוחד כ-1,414 נבחנים. ברשות שוק ההון הביעו שביעות רצון מכמות הנבחנים לנוכח המצב במשק וההגבלות של משרד הבריאות והוסיפו כי הנבחנים היו קשובים להנחיות, ולא עלו בעיות בעקבות ההתאמות החדשות. ביום הבחינה נערכו חמישה מבחנים: יסודות הביטוח וביטוח פנסיוני בו נבחנו כ-550 נבחנים. במבחן של ביטוח רכוש וביטוח תאונות

אייל סיאני, פסגות
חדשות

רשות המיסים פרסמה הבהרות מקלות למעסיקים וקופות גמל

יולי 1, 2019

רשות המיסים פרסמה לאחרונה הודעה למעסיקים, לשכות השירות וקופות הגמל, בדבר ניכוי מס במקור עבור סכומים המוחזרים למעסיק מקופת גמל. אייל סיאני, סמנכ”ל ומנהל מקצועי בפסגות גמל ופנסיה, הביא עבור קוראי משאבים את עיקרי ההודעה.על פי הוראות רשות שוק ההון, מעסיק רשאי להגיש לחברה מנהלת בקשה להשבת סכומים שהופקדו בה ביתר. את הבקשה כאמור המעסיק נדרש להגיש באמצעות קובץ דיווח נפרד מקובץ הדיווח השוטף ובצירוף תצהיר.בהקשר זה יצוין, כי מעסיקים אינם רשאים לבצע קיזוז בין הסכום השוטף המופקד לבין סכומים שהופקדו ביתר בתקופה קודמת.תקנות מס הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו למעביד מאת קופת גמל), קובעות כי קופת גמל המשלמת למעסיק סכומים

No Picture
טכנולוגיה בארגון

AIG משיקה את Safelife : שמירה על אורח חיים בריא תביא להנחה של עד 25% ללקוחות החברה

מרץ 28, 2019

יפעת רייטר סמנכ”לית ביטוחי בריאות וחיים ב-AIG: למרות מאמצי רשות שוק ההון והטמעת הרפורמה, שוק ביטוח הבריאות מרוכז מאוד ונמצא בסטגנציה. מבוטח בן 50 שחי חיים בריאים, עדיין משלם ביטוח יקר יותר מלקוח בן 35 שחי חיים לא בריאים

דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון הביטוח והחיסכון
זרקור לעולם הפנסיוני - מאת איציק אסטרייכר

רשות שוק ההון כיועץ פנסיוני

יולי 12, 2018

אם תשואות העבר הן פרמטר לא רלוונטי, אז רשות שוק ההון צריכה לשמור על הציבור מפני קבלת החלטות על בסיס המידע הזה. מה באמת חושבים ראשי רשות שוק ההון על התשואות שהושגו על ידי קרנות הפנסיה?

1 2 3