דיני עבודה

ייצוגית נגד רשות האוכלוסין וההגירה: יש להשיב את קרן דמי מחלה למעסיקים ללא היתר העסקה של עובדים פלסטינים

נובמבר 24, 2019

בתחילת השנה הודיעה המדינה שהכספים שהצטברו בקרן דמי המחלה יושבו למעסיקים בעלי היתר העסקה פעיל בלבד, ורק ביחס לעובדים שעדיין מועסקים על ידם במועד הפסקת הגבייה