משיכת פיצויים - למי הכסף שייך?
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

ללא התייצבות ורישום בלשכה התעסוקה לא תתאפשר קבלת דמי אבטלה / מאת עו”ד ג’ון גבע

מאי 10, 2018

לטענת התובע, הוא היה ודרש עבודה במהלך שנת 2013 ובמהלך שנת 2015. בשתי התקופות מצא עבודה וחתם על חוזה עבודה והחל לעבוד מספר שבועות לאחר חתימת החוזה. לטענת המלל, תביעתו הראשונה של התובע התיישנה ותביעתו השנייה נדחתה מאחר ולא התייצב כדורש עבודה בשירות התעסוקה

שלומי הדר וג'ון גבע
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

העברה מקרן פנסיה במעמד “עמית לא פעיל” לקרן שונה לא פוגעת ברצף הזכויות של העמית

מאי 10, 2018

גם כאשר לא ניתן הסבר לגבי משמעות המעמד והמעבר לקרן פנסיה שונה. פסק הדין נוגע לעמית אשר עבר מקופה במנורה מבטחים להראל ותוך זמן קצר מצבו התדרדר לנכות מלאה, סיטואציה שמקמה אותו “בין הכסאות” כאשר שתי הקופות נמנעו לשלם משום שהוא “עמית לא פעיל”

עו"ד שלומי הדר ועו"ד ג'ון גבע
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

העובד התפטר לרגל העתקת מקום מגורים ויקבל פיצויי פיטורים

פברואר 19, 2018

בית הדין לא קבע כי מאחר והתקנות אינן מגדירות טווח זמן במסגרתו על העובד להתפטר על מנת שהתפטרותו תיחשב כנובעת מהעתקת מקום מגוריה של בת הזוג. כמו כן עצם העובדה שהתובע עשה מאמץ להתגבר על הקושי הכרוך במרחק שבין מקום המגורים למקום העבודה, אינה מנתקת את הקשר הסיבתי ואינה גורעת מזכותו לפיצויי פיטורים נוכח התקנות

עו"ד שלומי הדר ועו"ד ג'ון גבע
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

אי התייצבות לראיון עבודה עשויה לשלול זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

פברואר 12, 2018

בית הדין קיבל את גרסתו של התובע וקבע, כי נוכח נסיבות המקרה, היה ראוי ונכון להתחשב במצבו הרפואי של המערער. נהלי המוסד לביטוח לאומי אמנם מאפשרים לו לזמן מבוטחים לראיון בהתראה של יום אחד, אף חרף האמור, ככל שמבוטח טוען, כי אין באפשרותו להתייצב לראיון עבודה באופו מיידי, יש מקום להתחשב בכך.

עו"ד שלומי הדר ועו"ד ג'ון גבע
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

המעסיקה לא ערכה פרוטוקול שימוע ותפצה את העובד

פברואר 5, 2018

בית הדין סבר, כי היה על המעסיקה כבר במעמד השימוע להחתים את התובע על פרוטוקול שימוע, על מנת שלא יעלו טענות לזיופו בהמשך. אם כי, השופט שדחה את רוב סעיפי התביעה, החליט להשית את העלויות המשפטיות של הנתבעת על התובע

עו"ד שלומי הדר ועו"ד ג'ון גבע
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

פיטורי עובדת בהיריון שלא כדין גוררים עמם פיצוי משמעותי

ינואר 25, 2018

התובעת הועסקה כפקידה בשורות המעסיקה במשך כשנה עד למועד הפסקת עבודתה. באחד הימים שלחה התובעת מסרון לממונה עליה והודיעה שהיא לא מרגישה טוב והיא תשתדל להגיע לחצי היום השני. בבוקר שלמחרת שלחה התובעת מסרון נוסף והודיעה, כי היא מרגישה רע מאוד ובכוונתה לגשת לרופא. הממונה השיבה לתובעת, כי היא הודיעה על עזיבתה מאחר שעל דעת עצמה היא לא הגיעה בשל מחלה

עו"ד שלומי הדר ועו"ד ג'ון גבע
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

העובד פוטר לאחר יום עבודה אחד ודרש לקבל דמי הודעה מוקדמת / מאת עוה”ד ג’ון גבע ושלומי הדר

דצמבר 25, 2017

בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב נדונה תביעתו של פלוני (“התובע”), (שם בא כוחו לא צויין בפסק הדין), כנגד חברת אקספלייס בע”מ (“הנתבעת”), שיוצגה על ידי עו”ד צביקה שטוירמן. פסק הדין ניתן בדצמבר 2017, בהיעדר הצדדים מפי, השופטת חנה טרכטינגוט ומפי נציגי הציבור משה כהנא ומנחם אקרמן. באחד הימים פרסמה הנתבעת מודעת דרושים, במסגרתה נכתב, כי הנתבעת מחפשת מומחה בתחום ה-java להמשך פיתוח שוטף שלה. במודעה צויין, כי על המומחה להיות בעל ניסיון בטכנולוגיות שונות תוך ציון שמן. כמו כן, הנתבעת הציבה רף של 6-5 שנות ניסיון. התובע השיב למודעת הדרושים והוא הגדיר את עצמו כ – java technologies software developer.

עו"ד שלומי הדר ועו"ד ג'ון גבע
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

עובד או עצמאי – כיצד בית הדין בוחן את מהות היחסים? / מאת עוה”ד ג’ון גבע ושלומי הדר

דצמבר 18, 2017

התובע גורס כי מילא חלק אינטגרלי בנתבעת הן מבחינה ארגונית והן מבחינה מנהלית, והוא למעשה היה הגורם שביצע את התחייבויות הנתבעת כלפי לקוחותיה. מנגד טענה הנתבעת, כי מהות היחסים בינה לבין התובע הייתה על בסיס של יחסי קבלנות למתן שירותי ייעוץ, כאשר התובע מודע היטב לאופי היחסים ואופן ההתקשרות

1 2