זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

קבלן משנה לעבודות צבע נפל מפיגום בתאונת עבודה – האם באחריות החברה לפצותו למרות אינו עובד שלה?

מאי 31, 2020

בפני בית המשפט הונחה תביעה לתשלום פיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לתובע כתוצאה מתאונת עבודה שאירעה לו בשנת 2013. בית המשפט הדגיש כי כאשר עובד נדרש לעבוד בגובה נמוך, וקיים הסיכון שבשל שיטת העבודה הוא ייפול וייפגע, יש לנקוט בשיטות עבודה שימנעו זאת