ועדת הכספים של הכנסת, צילום: דוברות הכנסת
דיני עבודה

אושר בטרומית: תיקונים בעניין הטבות מס ליישובים, המותאמים לפרסומים האחרונים של הלמ”ס

יוני 11, 2018

הטבות מס ביישובים: הגדלת מספר התושבים המרבי הנדרש ליישוב מוטב ל-85 אלף, הגדרת יישוב עירוני בצפון לשם השוואת ההטבות הניתנות ליישוב עירוני בנגב, קביעת ניקוד זהה לאשכולות 3 ו-4 במדד הפריפריאליות ובמקביל לבטל את תוספת הזכאות ליישוב עירוני בנגב במדד פריפריאליות 3 או נמוך ממנו

נפגעי טרור. צילום Pixabay
דיני עבודה

העובד נורה כאשר אסף את חברו בדרך לעבודה – בית המשפט פסק כי לא מדובר בתאונת עבודה / מאת ג’ון גבע

יוני 7, 2018

המערער הועסק בחברה במועד הירי, אך בית המשפט קבע כי עדיין יש לבחון אם שובץ למשמרת לילה, כלומר אם היה בדרכו לעבודה. סעיף 80 לחוק קובע, כי תאונה תוכר כתאונת עבודה, אף אם אירעה תוך כדי נסיעתו של העובדה לעבודה ממעונו, או ממקום בו הוא לן

אוטובוס אגד
דיני עבודה

ייצוגית נגד הנהלת בתי המשפט על אי תשלום נסיעות לעובדים בשבתות וחגים

מאי 10, 2018

לדברי המבקשים בגין נסיעותיהם שבוצעו בשבתות ובחגים שולם להם תעריף נסיעה רגיל של יום חול ולא כפול, וכך נגרם להם חיסרון כיס משמעותי. תגובת דוברת מערכת בתי המשפט: הדברים יתבררו בבית הדין לעבודה

צילום אילוסטרציה
דיני עבודה

בקשה למתן צו מניעה בפרקליטות ירושלים: חופשת לידה כחוק אינה מוכרת לצרכי ניסיון מקצועי

אפריל 24, 2018

לדברי עו”ד סליטן, מועמדותה לתפקיד בו חשקה נדחתה בשל אי עמידתה בתנאי הסף, שכן על פי עמדת נציבות שירות המדינה ניתן להבין כי חופשת הלידה החל מהשבוע ה-16 לא נחשבת כניסיון בעבודה. הנציבות בתגובה הקפיאה את המכרז: הטענות של הפרקליטה נבחנות

כריית מלח. צילום אילוסטרציה
דיני עבודה

הדרום הלוהט: הנהלת רותם אמפרט הוציאה סעד זמני כנגד העיצומים של העובדים

אפריל 12, 2018

העובדים מוחים על ניכוי השכר ותוספות השכר לעובדי הבוקר בגין עבודת לילה. השופטת המליצה לצדדים לבחון אפשרות למעורבות גורם ארגוני מקצועי אשר יסייע בשיפור תהליכי העבודה וההידברות בתוככי המתקנים שבמפעל.

דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון הביטוח והחיסכון
דיני עבודה

הרשות לשוק ההון נלחמת בניגוד אינטרסים בקרב דירקטוריונים

מרץ 8, 2018

במסגרת טיוטת חוזר שפורסמה בתחילת השבוע, נאסרה כהונה של בעל שליטה כיו”ר דירקטוריון. עוד נקבע: לפחות שליש מחברי דירקטוריון חברת ביטוח או חברה מנהלת של קרן פנסיה ולפחות מחצית מהדירקטורים הבלתי תלויים בהן, יהיו בעלי ניסיון בביטוח או בפנסיה

דיני עבודה

הופסקה סופית התלות של העובדים במעסיקים: חוסכים לפנסיה לא יצרכו לקבל אישורים מהמעסיק

מרץ 6, 2018

בחוזר שפורסם היום נכתב כי דרישת אישורים או מידע מהמעסיק אינם עולים בקנה אחד עם חופש העובד לבחור קופה או קרן כרצונו ומגדיל את התלות של העובד במעסיק. החוזר נכנס לתוקף באופן מיידי

עו"ד דקלה ביינר
דיני עבודה

מתי תיחשב תאונת דרכים “תאונת עבודה”? / מאת עו”ד עזריאל רוטמן ועו”ד דקלה ביינר

פברואר 8, 2018

להכרה בנפגע תאונת דרכים גם כנפגע תאונת עבודה השלכה כספית משמעותית, במיוחד הואיל וקצבת נכות מעבודה גבוהה בשיעור ניכר מקצבת נכות כללית, ועל כך נוספת הזכאות של “נפגע עבודה” לתגמולים רבים ומגוונים, שרק הוא זכאי להם. על רקע זה מובן כי לנפגע תאונת דרכים יש אינטרס להוכיח שהאירוע מהווה גם תאונת עבודה

1 7 8 9 10 11 12