הזירה המשפטית

המנכ”ל לשעבר תובע 170 אלף שקל: החברה בחרה בחוסר תום לב קיצוני להמציא טענת התחשבנות בשל ימי היעדרות

יולי 21, 2020

שלמה נמרודי תושב רמות השבים ששימש במשך יותר מ-7 שנים בתפקיד מנכ”ל חברת רמות, חברת מסחור הטכנולוגיות של אוניברסיטת תל אביב , תובע מהחברה שכר עבודה בסך 174 אלף שקל. לטענת נמרודי על אף שעבד בחברה עד ליום ב-14 ביוני 2020 עשתה הנתבעת דין לעצמה ועד היום טרם שילמה לו את השכר המגיע לו עבור חודש מאי ומחצית חודש יוני 2019, בסכום כולל של 140 אלף שקל. לדברי נמרודי להפתעתו הרבה, ממש בסמוך לסיום תקופת ההודעה המוקדמת, בחרה הנתבעת בחוסר תום לב קיצוני ועל מנת להתחמק מתשלום השכר המגיע לו עבור החודשים מאי ומחצית חודש יוני, להמציא טענת התחשבנות בשל

הזירה המשפטית

פריצה למחסנים באלקטרה: החברה תובעת 850 אלף שקל לאחר שתביעת הביטוח שלה נדחתה

יולי 9, 2020

חברת אלקטרה הגישה לבית משפט השלום בתל אביב תביעת תגמולי ביטוח בסך 850 אלף שקל כנגד הראל. בתביעה נאמר כי אלקטרה התקשרה כקבלן משנה בהסכם לביצוע פרויקט להקמת מרכז לוגיסטי, שישמש את חברת פלקס בשטח כולל של כ-33 אלף מ”ר. הראל, נאמר בתביעה, ביטחה את אלקטרה ואת מלוא העבודות, החומרים והציוד בפרויקט על פי פוליסה לביטוח עבודות קבלניות. לטענת אלקטרה, במהלך סוף שבוע בחודש פברואר 2019 חדרו אלמונים לחדר בתוך מתחם הפרויקט, ששימש מחסן לאביזרי חשמל. הם גנבו ציוד, גופי תאורה וכלי עבודה בסכום מוערך של 850 אלף שקל. לטענת אלקטרה, היא סיפקה להראל את כל התיעוד והאסמכתאות להם נדרשה, ושיתפה פעולה באופן מלא עם גורמים

הפיטורים וההשלכות. צילום: Pixabay
הזירה המשפטית

הסמנכ”לית לשעבר תובעת את ההנהלה: “הבחירה להינשא הביאה לסיום תפקידי”

יולי 2, 2020

סכום התביעה עומד על 780 אלף שקל אך התובעת מציינת שמטעמי אגרה הסכום הוקטן ל-350 אלף. תגובת הסוכנות: מדובר בתביעה מופרכת לחלוטין, שהתקבלה בתדהמה רבה מעובדת שצמחה בסוכנות במגוון תפקידים, שזכתה לאמון מלא ולסיוע רב, אך לא השכילה לעמוד ביעדי התפקיד

הזירה המשפטית

פרה קוטון לימיטד: תובעת דירקטור לשעבר להשיב לה את כל מסמכיה לרבות מדיה גנטית

יוני 25, 2020

חברת פרה קוטון לימיטד הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז תביעה כנגד הדירקטור שלה לשעבר ולאכוף עליו להשיב לידיה את כל המסמכים שלה לרבות מדיה גנטית המוחזקים על ידו. לדברי החברה תביעתה זו מוגשת נוכח התנהלות חריגה וחמורה במיוחד של הנתבע אשר למרות כי אין ולא יתכן ספק כי כל מסמכי החברה שבידיו הגיעו לידו אך ורק נוכח תפקידו כדירקטור, וכי הוא הועבר מתפקידו זה, ממשיך להחזיקם בידיו בלא כל הצדקה או עילה, ואף חרף הבטחות קודמות מצידו להשיבם תוך שהוא גורם לחברה נזק מכוון. תחילה נאמר בתביעה גרר הנתבע רגליים ונמנע מהשבת המסמכים האמורים, ולאחר מכן טען כי לחברה אין

בית מגדל
הזירה המשפטית

פנסיה: ייצוגית הוגשה נגד חברת הביטוח מגדל בטענה לקיפוח בהלוואות צמודות מדד לעמיתים

יוני 23, 2020

התובענה, שהוגשה גם כנגד מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל, עוסקת בטענה לפרקטיקה פסולה במתן הלוואות: כאשר מדד המחירים לצרכן עולה לעומת מדד הבסיס, מוגדל בהתאמה החיוב החודשי של הלקוח וכאשר המדד יורד, נותר החיוב החודשי כפי שהוא

1 2 3 22