הזירה המשפטית

הקים חברה בתוך חברה: חברת פרינטק מיכון משרדי תובעת 290 אלף מבכיר לשעבר

יולי 1, 2020

חברת פרינטק מיכון משרדי הגישה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב תביעה של 290 אלף שקל נגד עובד בכיר לשעבר של החברה. בנוסף מבקשת החברה לאסור על בקצי לעשות שימוש במידע הסודי, העסקי, והמסחרי שלה המצוי בידיו מתוקף עבודתו אצלה. במבוא לתביעה נאמר כי עניינה בגניבה בוטה של מאגר לקוחות וסודות מסחריים, פגיעה בשמה הטוב של התובעת, ובהפרת הסכם העסקה. לטענת התובעת הנתבע עשה ועדיין עושה שימוש שלא כדין במאגר לקוחותיה, ובשיתוף פעולה עם צד ג’ הוא החל להעניק ללקוחותיה שירותים זהים לשירותיה, בהתבססו על רשימת הלקוחות, התמחור, ודרכי העבודה שלה אשר התמורה בגינם שולמה במלואה. לדברי התובעת מעשיו אלה

הפיטורים וההשלכות. צילום: Pixabay
הזירה המשפטית

הסמנכ”לית לשעבר תובעת את ההנהלה: “הבחירה להינשא הביאה לסיום תפקידי”

יולי 2, 2020

סכום התביעה עומד על 780 אלף שקל אך התובעת מציינת שמטעמי אגרה הסכום הוקטן ל-350 אלף. תגובת הסוכנות: מדובר בתביעה מופרכת לחלוטין, שהתקבלה בתדהמה רבה מעובדת שצמחה בסוכנות במגוון תפקידים, שזכתה לאמון מלא ולסיוע רב, אך לא השכילה לעמוד ביעדי התפקיד

הזירה המשפטית

פרה קוטון לימיטד: תובעת דירקטור לשעבר להשיב לה את כל מסמכיה לרבות מדיה גנטית

יוני 25, 2020

חברת פרה קוטון לימיטד הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז תביעה כנגד הדירקטור שלה לשעבר ולאכוף עליו להשיב לידיה את כל המסמכים שלה לרבות מדיה גנטית המוחזקים על ידו. לדברי החברה תביעתה זו מוגשת נוכח התנהלות חריגה וחמורה במיוחד של הנתבע אשר למרות כי אין ולא יתכן ספק כי כל מסמכי החברה שבידיו הגיעו לידו אך ורק נוכח תפקידו כדירקטור, וכי הוא הועבר מתפקידו זה, ממשיך להחזיקם בידיו בלא כל הצדקה או עילה, ואף חרף הבטחות קודמות מצידו להשיבם תוך שהוא גורם לחברה נזק מכוון. תחילה נאמר בתביעה גרר הנתבע רגליים ונמנע מהשבת המסמכים האמורים, ולאחר מכן טען כי לחברה אין

בית מגדל
הזירה המשפטית

פנסיה: ייצוגית הוגשה נגד חברת הביטוח מגדל בטענה לקיפוח בהלוואות צמודות מדד לעמיתים

יוני 23, 2020

התובענה, שהוגשה גם כנגד מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל, עוסקת בטענה לפרקטיקה פסולה במתן הלוואות: כאשר מדד המחירים לצרכן עולה לעומת מדד הבסיס, מוגדל בהתאמה החיוב החודשי של הלקוח וכאשר המדד יורד, נותר החיוב החודשי כפי שהוא

האשמות על גזענות בבנק דיסקונט. תמונה: Pixabay
הזירה המשפטית

נבין מערכות תובעת את המנכ”ל לשעבר: גרף תגמולים מילואים שלא כדין, משך שכר על בסיס החלטות עלומות

מאי 6, 2020

נציגי החברה טוענים שהנתבע התחזה למנכ”לה ונטל מסמכים השייכים לה ממשרד עורכי הפטנטים שלה. כמו כן התחזה הנתבע למנכ”ל החברה בפני חברת APPLE, לא השיב לחברה מידע ורכוש השייכים לה

הזירה המשפטית

ממו גלובל שיווק והפצה תובעת עובד לשעבר על התחזות וגניבה

מרץ 5, 2020

חברת ממו גלובל שיווק והפצה ( מגש”ה) העוסקת במתן שירותים למעוניינים במסלולי הגירה שונים ובקבלת אשרות שונות והמעסיקה יותר מ-500 עובדים בישראל לבדה, הגישה תביעה כנגד עובד לשעבר שהועסק במוקד השירות שלה בשפה הספרדית בנתניה. בתביעה מצוין כי הנתבע עובד זר לשעבר שמוצאו בקובה ומתגורר בישראל, פוטר מהחברה לאחר כ-3 חודשי עבודה עקב בעיות משמעת והפרת הוראות ונהלים. בכלל זה לאחר שהתברר כי הוא יוצר קשר בלתי פורמלי עם לקוחות החברה, מציע להם שירותים שונים בשם החברה שאינם שירותיה, וככל הנראה גובה מהם כספים בגין אותם שירותים. בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז נטען כי לאחרונה התקבלו תלונות בחברה של

הזירה המשפטית

ייצוגית בהיקף של 6 מיליון שקל נגד תע”ש: החברה ניכתה את דקות ההפסקה ממאבטחי המפעל

פברואר 26, 2020

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של 6 מיליון שקל הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב כנגד תע”ש מערכות בטענה להפרתה את חוק שעות עבודה ומנוחה. במבוא לבקשה שהוגשה על ידי נתנאל כפיר שעבד כמאבטח במפעל גבעון של החברה הסמוך לעיר רמלה (בתפקיד סייר ומוקדן). נאמר כי עניינה הוא בניכוי זמן שהוגדר על ידי החברה כ”זמן הפסקה” (ככלל מדובר על 24 דקות בכל משמרת) משעות העבודה עבורם שולם שכרם של עובדי האבטחה בחברה. לטענת המבקש החברה ניכתה שכר בגין פרק זמן בו היו המאבטחים כביכול בהפסקה שאינה נכללת בשעות העבודה שיש לשלם עבורם שכר, על אף שבהתאם לכל

1 2 3 22