אילוסטרציה
הזירה המשפטית

אשטרום אינטרנשיונל נתבעת בטענה כי שללה את שכרה של אדריכלית שעבדה עבורה

אפריל 25, 2017

לדברי התובעת, הנתבעים סרבו לשלם לה את שכרה המוסכם ואת יתר זכויותיה הכספיות והתחמקו ממנה במשך זמן רב. עוד לטענתה, היא נתנה שירותי ניהול פרויקט וערכה תכניות אדריכליות ואולם הנתבעים ניהלו עמה משא ומתן שלא בתום לב והפרו את התחייבויותיהם

הזירה המשפטית

תביעת קניין רוחני: חברת AB משכנתאות נתבעת על גניבת מערכת לבניית מתווה למשכנתה אופטימאלית

אפריל 20, 2017

המערכת, על פי התביעה, פותחה על ידי מנכ”ל חברת מתן ייעוץ משכנתאות, ליאור איילון, ונטען כי הוא הבעלים היחידי שלה. עוד טוען התובע, כי באתר האינטרנט ובעמודי הפייסבוק של הנתבעים פורסם כי ברשותם מערכת לתכנון ולביצוע משכנתה אופטימאלית ומדובר במערכת בפיתוחו שהושקעו בה מאות שעות של עבודה. AB משכנתאות: לא הייתה לנו כל גישה לחברת מתן ייעוץ משכנתאות ולא גנבנו דבר

הזירה המשפטית

הההסתדרות הכללית פנתה לבין הדין בבקשה להכריע בסוגיית היציגות בינה לבין ההסתדרות העובדים הלאומית במטרופלין תחבורה ציבורית

אפריל 6, 2017

לטענת ההסתדרות הכללית, היא הודיעה למטרופלין על מינוי חברי ועד פעולה מטעמה, אולם מיד לאחר מכן החלה ההסתדרות העובדים הלאומית להפעיל לחצים גדולים על העובדים ולשלוח לנהגי החברה מסרונים ואף לפנות אליהם טלפונית וזאת במטרה להודיע על יציגות

דיני עבודה

המנכ”ל היוצא בגבעות עולם חיפושי נפט דורש שישולם לו מענק והפרשי שכר

מרץ 30, 2017

לטענת התובע, במסגרת הוראות הסכם ההעסקה שנחתם עמו נקבע, כי יהיה זכאי לבונוס שנתי של 3% מחלקה של השותפות מהפקת הנפט, מכלל הבארות בשדה מגד, מעבר להפקה של 180 אלף חביות בשנה. לדבריו, גבעות עולם מתחמקת מחובתה לשלם לו את המגיע לו על פי הדין ועל פי ההסכם

דיני עבודה

בית הדין דחה בקשה להקפיא החלטה לפיה לא יאוישו משרות פנויות של עוזרים משפטיים עד להודעה חדשה

מרץ 30, 2017

משמעות ההחלטה, לטענת המבקשים, היא פיטוריהם המידיים של עוזרים משפטיים, שמספרם רק יילך ויגדל ככל שההחלטה תישאר על כנה. בית הדין קבע, כי נוכח ההבהרות של המדינה והצהרתה כי המדובר בהנחיות לפרק זמן קצר, יש מקום לדחות את הבקשה לסעדים זמניים

הזירה המשפטית

בית הדין הורה להנהלת סודהסטרים להימנע מהתערבות בהתארגנות של העובדים

מרץ 23, 2017

עוד הורה בית הדין, להימנע מהעברת מסרים לעובדים הנוגעים לזכויותיהם בעת השביתה, להימנע מקליטת עובדי קבלן במקומם של עובדים שובתים ולאפשר לחברי הוועד לקדם את פעילותם הארגונית בחצר המפעל

הזירה המשפטית

ארגון מקבלי גמלה מקג”מ: לחייב את הראל לקיים פוליסת ביטוח קבוצתי שביטלה ב-1 בינואר 2017

מרץ 16, 2017

בתביעה נאמר, כי בדצמבר 2015 הודיעה הראל לארגון, כי לנוכח הכרעה של הפיקוח, לפיה לחברות הביטוח צריכה להיות היכולת להציג בכל עת הסכמה של מבוטח להצטרפותו לביטוח במקרה בו דמי הביטוח או חלקם משולמים בידי המבוטח, לא תחודש הפוליסה. נטען כי אי חידוש הפוליסה באמתלה של אי קיום טפסי הסכמה הוא בניגוד לדין ולמוסכם בין הצדדים

הזירה המשפטית

ייצוגית: שטראוס טו גו נמנעת מלחסן את עובדיה המפעילים דוכני מזון בבתי חולים

מרץ 16, 2017

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה בבית המשפט המחוזי מרכז נגד בתי חולים שונים בבעלות מדינת ישראל ואחרים ונגד חברת שטראוס טו גו, בטענה להפרת חובתם לדאוג ולשמור על בריאותם של עובדי שטראוס, המפעילים בתחומי בתי החולים דוכנים לממכר מזון. נטען, כי הנתבעים מפרים את הוראותיהם של חוזרי מנכ”ל משרד הבריאות, המחייבים אותם לחסן את העובדים, בין היתר.

1 12 13 14 15 16 17