No Picture
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט: יורש יוכל למשוך את כספי הפנסיה של אביו מהקרן למרות שבקשתו לא נעשתה בזמן

נובמבר 5, 2018

סוגיה פנסיונית: המנוח נפטר שבעה חודשים לאחר יום הפרישה עוד בטרם שולמו לו תשלומים כלשהם מהקרן. המערער טען כי הוא זכאי למשוך את כספי המנוח מקרן הפנסיה. המשיבה, לעומת זאת, טוענת כי המערער זכאי לקבל את תשלומי קצבת הזקנה שעל הקרן היה לשלם למנוח בשבעת החודשים של זכאותו בלבד.

כסא שבור. תמונה: Pixabay
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

“הכיסא היה שבור”: בית המשפט חייב מעסיקה ב-18 אלף שקל כי לא סיפקה מקום ראוי לישיבת העובדים

אוקטובר 22, 2018

התובעת טענה שבמשך כל העסקתה הופרה זכותה לישיבה בעבודה מאחר שנאסר עליה לשבת במהלך העבודה. לעומתה, הנתבעת טענה כי היו בחנות כסאות עם משענת גב וכי לא נאסר על התובעת או על כל עובד אחר בחנות לשבת

בלדרות מאובטחת
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

נדחתה תביעה כנגד עובד שלקח מסמכים ממעסיקתו לשם ניהול הליך נגדה

אוקטובר 11, 2018

על פי בית המשפט, בנסיבות המקרה, גם אם העובד הוציא מהחברה חומר העולה כדי סוד מסחרי, אין זהו המקרה המצדיק חיוב של העובד לשעבר בפיצוי המעסיק.
בית המשפט הוסיף כי היעתרות לתביעת החברה תרתיע עובדים, הלהשיג ראיות הדרושות לצורך הוכחת תביעות לגיטימיות, המוגשות לאחר סיום יחסי עובד מעסיק

מה התגמול שיקבלו הרופאים בעבודה ביום הבוחר
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

פיצויי פיטורים הופחתו באופן משמעותי על רקע פיטורים במסגרת ייעול

אוקטובר 4, 2018

על פי הפסיקה אין למצוא פגם בהליך השימוע שנערך לתובע אשר במסגרתו הובהרה לו התמונה כהווייתה לפיה עקב השינוי המבני, מוגבל השימוע לאפשרות בחינת העסקתו במקומות חלופיים, במידה שקיימים אצל המערערות. אם כי זה לא פוטר את המנהלים מחיפוש ממשי למציאת מקום חדש לעובד

הפיטורים וההשלכות. צילום: Pixabay
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

התקבלה תביעה בגין פיטורים שלא כדין למרות חתימת המפוטר על כתב סילוק בו ויתר על דרישות עתידיות

ספטמבר 17, 2018

פיטורי העובד נעשו ללא הליך של שימוע, כאשר ביום הפיטורים הוא נקרא למשרדו של המנהל והלה הודיע לו כי הוא עורך לו שימוע באותו מעמד והודיע לו בסמוך לאחר מכך כי הוא מפוטר. תשעה ימים לאחר מכן קיבל התובע מכתב סיום העסקה בו נכתב, בין היתר, כי נערך לו שימוע כדין

ישיבה תורנית צילום: ויקיפדיה
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

החמרת ענישה: קנס פלילי של 900 אלף שקל למעסיק שלא הפריש פנסיה לעובדיו

אוגוסט 27, 2018

על פי כתב האישום, העמותה ומנהלה, עברו על חוק הגנת השכר בכך שלא העבירו סכומים שנוכו משכרם של העובדים ליעדם. מדובר בעבירות חמורות שכן המשמעות היא נטילת כספים שהיו אמורים להיות מופרשים לטובת קרנות הפנסיה של העובדים. העונש המקסימלי בחוק על עבירה זו הוא 1.13 מיליון שקל אך נבחר להקל משמעותית על המעסיק

הנתבע הורשע בגניבה מהמחסנים ואולץ לשלם על הנזקים הנלווים
זוית אחרת עו"ד ג'ון גבע

עובד שהיה שותף לקשר לגניבת סיגריות ומוצרי טבק חב בגין סכומי הגניבה והפרת חובת אמון / ג’ון גבע

אוגוסט 23, 2018

התובעת, שעיסוקה בשיווק ממתקים וסיגריות, הגישה תביעה נגד הנתבע ונגד שני עובדים אחרים לפיצוי בגין גניבת סחורה בשווי 281 אלף שקל, וכן לתשלום נזקים בגין הפסד הכנסה גלובאלי בסך 50 אלף שקל לצד 70 אלף שקל של נזקים נלווים

1 2 3 4 5 11