זרקור לעולם הפנסיוני - מאת איציק אסטרייכר

כוכבים יש רק בשמים (כמעט)

נובמבר 8, 2018

חיסכון לכל ילד – מסקנות ראשונות על התוצאות בשלושת מסלולי הסיכון

זרקור לעולם הפנסיוני - מאת איציק אסטרייכר

גידול בשיעור של 8.7% בשוק החיסכון הפנסיוני בחודשים ינואר-ספטמבר 2018 / מאת איציק אסטרייכר

אוקטובר 25, 2018

הסתכם בסוף הרבעון השלישי של 2018 ב-891 מיליארד שקל, לעומת 820 מיליארד שקל בראשית השנה. התשואות תלויות מאוד בתשואות שמניבים ניירות הערך הנסחרים בשוק

זרקור לעולם הפנסיוני - מאת איציק אסטרייכר

גידול בשיעור של 8.7% בשוק החיסכון הפנסיוני בחודשים ינואר-ספטמבר 2018 / מאת איציק אסטרייכר

אוקטובר 25, 2018

הסתכם בסוף הרבעון השלישי של 2018 ב-891 מיליארד שקל, לעומת 820 מיליארד שקל בראשית השנה. התשואות תלויות מאוד בתשואות שמניבים ניירות הערך הנסחרים בשוק

דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון הביטוח והחיסכון
זרקור לעולם הפנסיוני - מאת איציק אסטרייכר

רשות שוק ההון כיועץ פנסיוני

יולי 12, 2018

אם תשואות העבר הן פרמטר לא רלוונטי, אז רשות שוק ההון צריכה לשמור על הציבור מפני קבלת החלטות על בסיס המידע הזה. מה באמת חושבים ראשי רשות שוק ההון על התשואות שהושגו על ידי קרנות הפנסיה?

הפיטורים וההשלכות. צילום: Pixabay
זרקור לעולם הפנסיוני - מאת איציק אסטרייכר

הבעיה הצפויה של המעסיק / מאת איציק אסטרייכר

יולי 2, 2018

מעסיק המחליט על שיעור ההפקדה על שם העובד, ראוי שישקול את החלופות ויהיה מודע לחובות החלות עליו, הן בביצוע ההפקדות השוטפות והן אלו שיחולו עליו בעת סיום עבודתו של המועסק על ידו

זרקור לעולם הפנסיוני - מאת איציק אסטרייכר

זכות הבחירה של העובד

יוני 11, 2018

זכותו של עובד לבחור את התכנית הפנסיונית מעוגנת בשורה ארוכה של הוראות, אשר תכליתן לקבוע מצד אחד את אותה הזכות ומצד שני את חובתו של המעביד להפקיד לזכות העובד. איציק אסטרייכר עונה על כל השאלות הפתוחות בנוגע לחיסכון הפנסיוני של העובד עם כניסתן של קרנות ברירת המחדל

התובעת שימשה ככלכלנית בבורסה. צילום אילוסטרציה
זרקור לעולם הפנסיוני - מאת איציק אסטרייכר

סיכום חודש אפריל: ירידה בקצב צמיחת שוק החיסכון הפנסיוני / מאת איציק אסטרייכר

מאי 23, 2018

שוק החיסכון הפנסיוני בישראל הסתכם בסוף השליש הראשון של השנה ב- 844 מיליארד שקל, לעומת 820 מיליארד שקל בראשית השנה ו-718 מיליארד שקל בראשית שנת 2017. לאחר גידול בשיעור של 14% בהיקף הכספים בשוק החיסכון הפנסיוני בשנת 2017, חל גידול בשיעור של 2.9% בשליש הראשון של 2018.

איציק אסטרייכר. יו"ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום החיסכון הפנסיוני
זרקור לעולם הפנסיוני - מאת איציק אסטרייכר

איציק אסטרייכר מנסה לענות על השאלה המשמעותית: מה לבחור? פוליסת ביטוח או קרן פנסיה או קופת גמל?

מאי 14, 2018

ציבור גדול בישראל חוסך לאורך שנים בפוליסות ביטוח לקצבה המזוהה בשם הנוצץ “ביטוח מנהלים”, אשר התאפיין במקדם המרה מובטח בעת רכישת פוליסת ביטוח. האם עדיין פוליסה זו צריכה להיות כה פופולארית בקרב העמיתים?

1 2 3 5