חדשות

השביתה בכלל ביטוח נכנסה ליומה השלישי

יוני 20, 2017

יו”ר הוועד רוני רז: עובדי כלל ביטוח ממשיכים להפגין אחדות מלאה וכתוצאה מכך משרדי החברה ריקים לגמרי. השביתה תימשך כל עד הנהלת כלל תמשיך בהתנהלותה

חדשות

שי סימקין מנכ”ל ברוקר הביטוח האודן ישראל נבחר לאיש השנה בתחום סיכוני סייבר

יוני 20, 2017

סימקין מוביל את הפעילות הגלובלית של ברוקר הביטוח בתחומי סייבר והקים מכללה בינלאומית ללימוד סיכוני סייבר, בה משתלמים מדי שנה עשרות מומחים. הפרס ניתן על ידי מערכת המגזין Advisen ובהצבעות השתתפו מומחי סייבר מארגונים גלובליים

חדשות

עובדי קבוצת כלל ביטוח ישבתו מיום א’ הקרוב

יוני 15, 2017

השביתה על רקע חוסר ההתקדמות במשא ומתן להסכם קיבוצי חדש בחברה. כלל ביטוח: אנו מצרים על החלטת הוועד לנקוט בצעד אגרסיבי ומיותר וקוראים להם לחזור אל שולחן הדיונים

חדשות

קבוצת XIO: תוקם קרן חדשה ייעודית לצורך רכישת מיטב דש ויצורף בעל מניות ישראלי

יוני 8, 2017

הודעת XIO מגיעה לאחר שבאפריל האחרון שלחה מיטב דש ל-XIO הודעת הפרה, לפיה XIO לא עומדת בלוחות הזמנים שנקבעו להגשת הבקשות לקבלת אישור רגולטורי לשליטה בחברה. הצדדים הסכימו כי ל-XIO תינתן אורכה של 75 יום להגשת הבקשות לאישור

חדשות

דוח מרכז אדווה לשנת 2016: הצטמצמות חלקם של עובדים שכירים ועצמאים בעוגת ההכנסה הלאומית

מאי 15, 2017

על פי הדוח, חלקם של המעסיקים בעוגת ההכנסה הלאומית גדל מ-15% ב-2003 עד ל-19% בשנת 2016. הרווח שגורפים המעסיקים כיום עלול להתברר כהפסד עתידי של המשק ושל החברה הישראלית, שכן עובדים ועובדות המתקשים לקיים רמת חיים נאותה, יתקשו להוות תשתית איתנה לפיתוח כלכלי ארוך טווח

1 14 15 16 17 18 19