חדשות

תקנות חדשות לאבטחת מידע

אפריל 26, 2017

התקנות החדשות מפרטות את עקרונות אבטחת המידע בהתבסס על תקני אבטחת מידע מקובלים בעולם, מותאמות לשינויים והתפתחויות טכנולוגיות שחלו ביחס למאגרי מידע ממוכנים, וכוללות מנגנונים שונים שכל ארגון המעבד מידע אישי נדרש ליישם כחלק אינטגרלי מניהול עסקיו

חדשות

דירוג שכר בכירי ענף הביטוח ל-2016

אפריל 2, 2017

יצחק עוז, מנכ”ל משותף באגם לידרים, הוא שיאן השכר בענף הביטוח ב-2016. מנכ”ל כלל ביטוח איזי כהן, שדורג שלוש שנים ברציפות בראש הדירוג, ספג קיצוץ של יותר מ-50% משכרו ודורג במקום ה-13. החוק להגבלת שכר הבכירים הוביל לירידה כללית אך מתונה בשכרם של בכירי הענף

חדשות

הסכם קיבוצי ראשון נחתם בחברת O.P.S.I – קבלן השירות המורשה של UPS בישראל

אפריל 6, 2017

ההסכם שנחתם עם ההסתדרות הכללית החדשה כולל שורה ארוכה של סעיפים והסכמות המביאים לשיפור משמעותי בתנאי שכרם והעסקתם של העובדים. בין יתר ההסכמות מעניק ההסכם לעובדים בטחון תעסוקתי, כאשר הוא כולל מנגנון המסדיר פיטורי עובדים בחברה בשיתוף ותוך הענקת משקל לדעת נציגות העובדים

חדשות

עובדי חברת מתף מקבוצת הבינלאומי התאגדו בהסתדרות

מרץ 23, 2017

ועד הפעולה בחברה: אנחנו קבוצה של עובדים ותיקים וצעירים כאחד, מרגישים כי רק התאגדות בארגון חזק יכולה להבטיח את עתידנו. ברקע למהלך ההתארגנות, שוררת אי ודאות בנוגע לשינויים צפויים בצמרת החברה, לאחר ההודעה שהתקבלה על פרישתו מהתפקיד של אמנון בק, ששימש כמנכ”ל החברה ב-11 השנים האחרונות

1 15 16 17 18 19