הזירה המשפטית

נלחמים למען הצדק / מאת עו”ד ירון שגיא

אוקטובר 30, 2017

איך קרה שצמח לו מקצוע חדש (עו”ר – עורך רוויזיה), ואיך זה קשור לעידן הדיגיטלי בו אנו חיים? עורך רוויזיה ירון שגיא משנה את חוקי המשחק ומספק כלים ייחודיים להתמודדות עם מצבים פיננסים ומשפטיים

עו''ד דן חי
מאמרים

סימני מסחר, זכויות יוצרים, פרטיות: שימוש הוגן מותר / מאת עו”ד דן חי

אוגוסט 10, 2017

כך קובע חוק הגנת הפרטיות, כי שימוש בשם אדם, כינויו, תמונתו או קולו יהוו הפרה של הזכות לפרטיות, רק אם נעשו לשם רווח. אלא שלא תמיד ניתן לפרש בקלות את הכוונה שמאחורי הפרסום כדי להגיע למסקנה, האם אכן הפרסום נעשה לשם רווח

מאמרים

הדירקטור שכח לבקש כתב פטור בתחילת תפקידו, האם יוכל לקבלו בדיעבד? / מאת עו”ד מרב ברזלי כהן

אוגוסט 10, 2017

להבדיל מהסעיף העוסק בשיפוי, בו מצוין, במפורש, כי ניתן להעניקו בדיעבד, בסעיף העוסק במתן הפטור צוין בסעיף גופו כי זה יינתן מראש. מכאן, עולה השאלה האם ניתן לקבוע כי לא ניתן להעניק פטור בדיעבד? האם מדובר בהסדר שלילי?

מאמרים

נשיאה בהשתתפות עצמית בתביעות ביטוח אחריות נושאי משרה / עו”ד ליעד לק

אוגוסט 7, 2017

עו”ד ליעד לק על הפוליסה לביטוח נושאי המשרה. מצד אחד, מבטיחות חברות הביטוח במפורש ברשימת הפוליסה שאין השתתפות עצמית מנושאי המשרה, ומצד שני, מקזזות השתתפות עצמית כאשר משלמות לו את השיפוי. כיצד מתייחסות לבעיה הזו חברות הביטוח?

אילוסטרציה צילום: ויקיפדיה
חדשות

חקיקה חדשה מעגנת את זכותן של נשים להיעדר מעבודתן לשעה ביום בשל מילואים של בן הזוג

יולי 26, 2017

החוק נועד להתמודד עם הנטל המוטל על נשים שבני זוגן משרתים במילואים, לטפל במשפחה ובילדים, ולדאוג להגעתם למסגרות חינוכיות וחזרתם, וזאת במקביל לעבודתן. הוראותיו יחולו בעניין זה גם על עובד שבת זוגו שוהה בשירות מילואים, בשינויים המחויבים. ההיעדרות המותרת היא בנוסף להפסקות על פי חוק שעות עבודה ומנוחה ואין לנכות את ההיעדרות משכר העבודה

איציק אסטרייכר
מאמרים

רשות שוק ההון חושפת שיניים / מאת איציק אסטרייכר

יולי 6, 2017

הרשות לא מסתפקת במתן הבהרה לגופים המוסדיים בעניין גבייה אסורה של דמי טיפול בהלוואות למבוטחים ולעמיתים – אלא תובעת מהגוף המוסדי לזהות הפרה של הוראת החוק, ולתקן את ההפרה בדרך של תשלום פיצוי או החזר כספי לחוסכים שנפגעו

יחסי עבודה

האם יש “פערי אמביציות” בין גברים ונשים?

יולי 3, 2017

יש שונות ברמות השאפתנות של נשים, אך השונות היא לפי חברות ולא לפי מצב משפחתי. כאשר חברות יוצרות תרבות נגישה חיובית ביחס לגיוון מגדרי, כל הנשים, כולל אימהות, שואפות להתקדם. במילים אחרות, היא תלויה בהתנסויות יום-יומיות של נשים בעבודה

איציק אסטרייכר
מאמרים

הפצצה עדיין מתקתקת / מאת איציק אסטרייכר

מאי 25, 2017

באמצע שנות ה-50 התאגדו קרנות פנסיה, אשר הוקמו ונוהלו על ידי ההסתדרות, תוך הפרחת הבטחות לחוסכים בדבר קבלת קצבה חודשית – פנסיה חודשית החל מן הפרישה מעבודה לכל החיים. גובה קצבת הפנסיה החודשית התבסס על צבירת זכויות בידי החוסך. זכויותיו של החוסך נשענו על הוותק שצבר בקרן הפנסיה ושכר העבודה האחרון שלו לפני שפרש מעבודה. הבטחות מנותקות מן המציאות וניהול כושל לאורך שנים הביאו להיווצרות גירעונות אקטוארים בקרנות הפנסיה, דהיינו, למציאות בה הבטחות הקרן לחוסכים בצורת פנסיות עלו לאין שיעור על הנכסים של הקרן. אורות האזהרה וההתרעות על המצב הבעייתי לא הביאו לנקיטת צעדים לתיקון והבראה

טכנולוגיה בארגון

רובוטים – סיכונים חדשים ומניעת סיכונים קיימים / מאת ישראל גלעד

מאי 15, 2017

בעתיד הקרוב האנושות תהיה מוקפת רובוטים בכל תחומי החיים, בפעילות מסחרית, בסביבה הביתית, ביבשה, בים ובאוויר. על פי מידע שפורסם על ידי The International Federation of Robotics יפעלו בעולם 31 מיליון רובוטים בסביבה הביתית עד שנת 2019 – תעשייה שתייצר רובוטים בהיקף של 13 מיליארד דולר

1 2 3 4 5 6