הזירה המשפטית

עדכון דיני הגנת הפרטיות – שימוש במצלמות מעקב במקומות עבודה

נובמבר 16, 2017

מאחר ומצלמות מעקב מתעדות את התנהלות העובדים במקום העבודה, ובמסגרת זו העובדים מוסרים (לעיתים בעל כורחם) מידע אישי אודותיהם למעביד, קבע הרשם קווים מנחים שמעבידים נדרשים לשקול בטרם ההחלטה על הצבת מצלמות מעקב במקום העבודה, שעיקריהם מובאים להלן:

מאמרים

סרט חובה, לא רק למורים

נובמבר 16, 2017

הסרט הצרפתי בית ספר לחיים, אותו החלו להקרין בימים אלה צריך להפוך לסרט חובה. לא רק למורים. בעיקר לראשי מערכת החינוך , בראשות השר נפתלי בנט והסתדרות המורים

עו"ד שלומי הדר ועו"ד ג'ון גבע
דיני עבודה

העובדת התפטרה עקב נישואים – האם היא זכאית לפיצויי פיטורים?

נובמבר 13, 2017

תקנה 12(א) לתקנות קובעת כך: “רואים התפטרותו של עובד כפיטורים לפי פסקה (1) לסעיף 8 לחוק אם המרחק בין מקום מגוריו החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא 40 ק”מ לפחות, ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם…”.

הזירה המשפטית

נלחמים למען הצדק / מאת עו”ד ירון שגיא

אוקטובר 30, 2017

איך קרה שצמח לו מקצוע חדש (עו”ר – עורך רוויזיה), ואיך זה קשור לעידן הדיגיטלי בו אנו חיים? עורך רוויזיה ירון שגיא משנה את חוקי המשחק ומספק כלים ייחודיים להתמודדות עם מצבים פיננסים ומשפטיים

עו''ד דן חי
מאמרים

סימני מסחר, זכויות יוצרים, פרטיות: שימוש הוגן מותר / מאת עו”ד דן חי

אוגוסט 10, 2017

כך קובע חוק הגנת הפרטיות, כי שימוש בשם אדם, כינויו, תמונתו או קולו יהוו הפרה של הזכות לפרטיות, רק אם נעשו לשם רווח. אלא שלא תמיד ניתן לפרש בקלות את הכוונה שמאחורי הפרסום כדי להגיע למסקנה, האם אכן הפרסום נעשה לשם רווח

מאמרים

הדירקטור שכח לבקש כתב פטור בתחילת תפקידו, האם יוכל לקבלו בדיעבד? / מאת עו”ד מרב ברזלי כהן

אוגוסט 10, 2017

להבדיל מהסעיף העוסק בשיפוי, בו מצוין, במפורש, כי ניתן להעניקו בדיעבד, בסעיף העוסק במתן הפטור צוין בסעיף גופו כי זה יינתן מראש. מכאן, עולה השאלה האם ניתן לקבוע כי לא ניתן להעניק פטור בדיעבד? האם מדובר בהסדר שלילי?

מאמרים

נשיאה בהשתתפות עצמית בתביעות ביטוח אחריות נושאי משרה / עו”ד ליעד לק

אוגוסט 7, 2017

עו”ד ליעד לק על הפוליסה לביטוח נושאי המשרה. מצד אחד, מבטיחות חברות הביטוח במפורש ברשימת הפוליסה שאין השתתפות עצמית מנושאי המשרה, ומצד שני, מקזזות השתתפות עצמית כאשר משלמות לו את השיפוי. כיצד מתייחסות לבעיה הזו חברות הביטוח?

אילוסטרציה צילום: ויקיפדיה
חדשות

חקיקה חדשה מעגנת את זכותן של נשים להיעדר מעבודתן לשעה ביום בשל מילואים של בן הזוג

יולי 26, 2017

החוק נועד להתמודד עם הנטל המוטל על נשים שבני זוגן משרתים במילואים, לטפל במשפחה ובילדים, ולדאוג להגעתם למסגרות חינוכיות וחזרתם, וזאת במקביל לעבודתן. הוראותיו יחולו בעניין זה גם על עובד שבת זוגו שוהה בשירות מילואים, בשינויים המחויבים. ההיעדרות המותרת היא בנוסף להפסקות על פי חוק שעות עבודה ומנוחה ואין לנכות את ההיעדרות משכר העבודה

1 2 3 4 5 6